Tech Guides, Tech News, Gadgets

ಮೈ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಬರಚುಕ್ಕಿ..! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ರಮಣೀಯ ನೋಟ Drone Cameraದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ …!

4mandya#rain#flood ಮೈ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ..! ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ…

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.